Regulamin sklepu internetowego KillVir.eu

I. Warunki ogólne

1. Sklep internetowy KillVir.eu, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.killvir.eu umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
2. Sklep KillVir prowadzony jest przez firmę:

WWK net Andrzej Witbrot
Nasypowa 1A3
81-177 Gdynia
NIP: 958-086-43-24
Regon: 221740993

3. Adres do korespondencji:

WWK net
Nasypowa 1A3
81-177 Gdynia

4. Zakup w sklepie internetowym KillVir.eu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II. Procedura składania i realizacji zamówień

5. Zamówienie można składać przez funkcję dodania produktu do koszyka oraz kliknięcie przycisku "Realizuj zamówienie". Do złożenia zamówienia zalecane jest, ale niekonieczne, założenie konta użytkownika.
6. Warunki techniczne umożliwiające korzystanie ze sklepu to komputer z dostępem do Internetu i przeglądarka zgodna z HTML5 oraz obsługująca JavaScript z włączoną obsługą plików cookie.
7. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail oraz dokonanie zapłaty za pośrednictwem jednego z udostępnionych sposobów.
8. Zakazane jest podejmowanie bezprawnych czynności i przesyłanie przez Klientów treści o charakterze bezprawnym.
9. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Realizacja zamówień złożonych w dni powszednie po godz.13:00, w soboty, niedziele oraz święta może zostać odroczona do najbliższego dnia roboczego. Najczęściej zamówienia realizowane są tego samego dnia roboczego.
10. Czas realizacji zamówienia może zostać wydłużony o okres niezbędny do wygenerowania i/lub dostarczenia imiennych kluczy licencyjnych przez producenta oprogramowania. Obsługa sklepu KillVir.eu dokłada wszelkich starań, aby czas ten był jak najkrótszy, nie więcej jednak niż 10 dni roboczych.
11. Zamówienia, w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (brak danych nabywcy lub nieistniejący e-mail), nie będą rozpatrywane.
12. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym KillVir.eu są podane w złotych polskich z możliwością przełączenia wyświetlania cen w walucie euro. Przelicznik walut ustalany jest przez firmę WWK net w oparciu o kursy rynkowe. Wszystkie ceny zawierają VAT (ceny brutto).
13. Firma WWK net umożliwia dokonywanie płatności przelewem na konto, przez PayPal oraz za pośrednictwem usługi szybkich płatności Przelewy24. Zewnętrzne usługi (PayPal, Przelewy24) mogą wymagać zaakceptowania dodatkowych warunków, aby możliwe było prawidłowe zrealizowanie usługi.
14. Firma WWK net wystawia faktury VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie uzupełnić dane w formularzu.
15. Sklep internetowy KillVir.eu prowadzi tylko sprzedaż wysyłkową w formie elektronicznej, bez możliwości indywidualnego odbioru zakupionego towaru. Zamówione produkty przesyłane są na adres e-mail Klienta podany przy zamówieniu.
16. Klient może zrezygnować z towaru kupionego w sklepie bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem w pkt.17 Regulaminu, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Sklep KillVir.eu gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru wraz z kosztem przesyłki towaru do Klienta. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni od daty odstąpienia Klienta od umowy przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru do Sklepu nie podlega zwrotowi. Decyzję o rezygnacji należy przesłać pisemnie na adres sklep@killvir.eu lub za pomocą formularza kontaktowego zgodnie z poniższym wzorem:

FORUMARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
WWK net Andrzej Witbrot
Nasypowa 1A3, 81-177 Gdynia

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy zawartej dnia ...................................
Identyfikator zamówienia ...................................
Imię i Nazwisko ...................................

17. W przypadku dostarczania treści cyfrowych, które nie są dostarczane na trwałym nośniku, w tym także licencji elektronicznych sprzedawanych przez sklep KillVir.eu, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość. W takim wypadku nie przysługuje prawo do zwrotu dostarczonego towaru.

III. Pozostałe warunki

18. Integralną część Regulaminu stanowi Polityka Cookies dotycząca przechowywania i przetwarzania plików cookie, dostępna pod adresem: www.killvir.eu/content/2-cookies oraz Polityka Prywatności dostępna pod adresem: www.killvir.eu/content/3-prywatnosc
19. Wszelkie reklamacje dotyczące zamówień należy zgłaszać obsłudze sklepu pisemnie na adres sklepu, korzystając z formularza kontaktowego lub mailem na adres sklep@killvir.eu. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres oraz email składającego reklamację, datę i numer zamówienia oraz opis reklamacji. Sklep zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację bezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni.
20. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Firmą WWK net, a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Firmą WWK net, a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Firmy WWK net.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.