Polityka Prywatności

Jakie dane o Tobie zbieramy?

Dane zbierane podczas rejestracji
Korzystanie z niektórych funkcji naszego systemu wymaga zarejestrowania. Podczas rejestracji konieczne jest podanie danych takich jak adres email oraz hasło do logowania w naszej witrynie.

Dane zbierane podczas transakcji zakupu
Realizacja zamówienia wymaga uprzedniego podania danych takich jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, oraz informacji dotyczących formy płatności.

Dane zbierane automatycznie
Podczas odwiedzin naszej strony internetowej mogą być automatycznie zbierane niektóre dane statystyczne dotyczące wizyty, np. typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.

Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami
Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty email, itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, itp.

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?

W żadnym wypadku nie sprzedajemy zebranych danych podmiotom trzecim.

Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane wyłącznie do umożliwienia zalogowania się do naszego systemu.

Dane zbierane podczas transakcji zakupu będą wykorzystane w celu realizacji transakcji, w tym pobrania zapłaty oraz wysłania zamówionego towaru. Twoje dane mogą w tym celu być przekazane innym podmiotom, jeśli okaże się to konieczne do zrealizowania zamówienia - na przykład firmie wysyłkowej lub firmie obsługującej transakcje płatnicze w celu obciążenia konta bankowego. Firmy te nie będą wykorzystywać Twoich danych w żadnym innym celu. Podanie tych danych jest wymagane jeżeli chcesz dokonać zakupu.

Dane zbierane w trakcie korespondencji z naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie.

W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.

W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować?

W przypadku dokonania zakupu towaru otrzymasz od nas wiadomości dotyczące stanu realizacji Twojej transakcji. Możemy również kontaktować się z Tobą telefonicznie, jeżeli będziemy mieli ważne informacje dotyczące zamówienia.

W jaki sposób możesz poinformować nas o zmianie danych?

Po zalogowaniu się do systemu i wybraniu sekcji Dane osobowe oraz Adresy, możesz wprowadzić zmiany lub usunąć swoje dane osobowe zbierane podczas rejestracji i używane do zalogowania się do systemu. Danych użytych do transakcji zakupu nie można zmienić, ani usunąć, gdyż są one częścią rachunku lub faktury.

Kontakt

Firma zbierająca dane: WWK net Andrzej Witbrot, ul. Nasypowa 1A3, 81-177 Gdynia.
W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt korzystając z formularza lub innych danych kontaktowych udostępnionych na stronie.

Obowiązek informacyjny RODO

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest WWK net Andrzej Witbrot z siedzibą w Gdyni, ul. Nasypowa 1A3.

Z kim możesz się skontaktować, aby otrzymać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z nami, pisząc do nas na adres email rodo@killvir.eu

Od kogo uzyskaliśmy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe uzyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie podczas zakładania konta w sklepie Killvir.eu, jak i później, podczas korzystania z funkcjonalności sklepu.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Jesteśmy uprawnieni do przetwarzania Twoich danych osobowych, ponieważ jest to niezbędne do świadczenia usług, w tym realizacji składanych przez Ciebie zamówień.

 • umożliwiamy Ci korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym zapewnienia Ci możliwości pełnego korzystania ze sklepu Killvir.eu;
 • umożliwiamy Ci założenie i zarządzanie kontem oraz monitorowanie zamówień i ich historię;
 • umożliwiamy składanie i realizację zamówień w sklepie;
 • zapewniamy obsługę zapytań i zgłoszeń, które do nas kierujesz;
 • zapewniamy możliwość rezygnacji ze świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym żądanie zamknięcia konta.

Jeśli dokonasz w naszym sklepie zakupu, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów księgowych i podatkowych.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymagane w celu realizacji składanych przez Ciebie zamówień (imię, nazwisko, adres, adres email). Jeśli nie podasz wskazanych wyżej informacji,  nie będzie możliwa realizacja Twoich zamówień. Podanie przez Ciebie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec przetwarzanych przez nas danych?

Zapewniamy, że wykonamy wszelkie przysługujące Ci prawa: prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Uprawnienia te możesz wykonywać następujco:

 • żądania sprostowania danych
  - gdy zauważysz, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • żądania usunięcia danych
  - gdy Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały przez nas zebrane;
  - gdy cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych;
  - gdy zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych;
  - gdy Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;
  - gdy dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z przepisu prawa;
  - gdy dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług oferowanych dziecku.
 • żądanie ograniczenia przetwarzania danych
  - gdy zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe;
  - gdy Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie chcesz, aby zostały usunięte;
  - gdy Twoje dane nie są już nam potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie;
  - gdy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • żądanie przeniesienia danych
  - gdy przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
 • sprzeciw wobec przetwarzania danych
  - gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację lub Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.
Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim (kontrahentom, operatorom płatności, biurom rachunkowym), jeśli jest to niezbędne do świadczenia usług w sklepie Killvir.eu. Jeśli wymaga tego od nas przepis prawa, udostępniamy Twoje dane osobowe uprawnionym podmiotom, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. W razie konieczności możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym w celach walki z oszustwami i nadużyciami.

Jaki jest okres przechowywania Twoich danych osobowych?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy sprzedaży oraz po jej zakończeniu, ale nie dłużej niż przez okres 10 lat od dnia jej zakończenia.

Dane osobowe, które przetwarzamy na podstawie przepisów księgowych i podatkowych jesteśmy obowiązani przechowywać przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym upłynął termin płatności podatku.

Nie wykorzystujemy Twoich danych w celach marketingowych, ale gdyby do tego doszło, jesteśmy uprawnieni przetwarzać je wyłącznie w okresie obowiązywania wiążącej nas umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie ważnego sprzeciwu.

Skargi na niewłaściwe przetwarzanie danych osobowych

Możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, w zakresie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.